Schemat przydomowej oczyszczalni ścieków - POWIĘKSZ ZDJĘCIE
Prace przy instalacji szamba - POWIĘKSZ ZDJĘCIE
Montaż instalacji sanitarnych - rura kanalizacyjna, centralny odkurzacz, przewody elektryczne - POWIĘKSZ ZDJĘCIE

INSTALACJE  KANALIZACYJNE


Montaż instalacji kanalizacyjnej rozpoczyna się już na etapie wnoszenia ścian przyziemia z konieczności połączenia jej z elementami znajdującymi się na zewnątrz budynku (np. z kanalizacją miejską lub oczyszczalnią ścieków).

Na tym etapie wykonuje się również drenaż terenu. 

Studzienka kanalizacyjna zbiorcza - POWIĘKSZ ZDJĘCIEKanalizacje w budownictwie jednorodzinnym, wykonuje się głównie z PVC - polichlorku winylu lub trudno zapalnego PP - polipropylenu, czasami z żeliwa lub stali kwasoodpornej. Odprowadzenie ścieków musi być równie niezawodne jak dostarczanie wody, a instalacja kanalizacyjna ma pracować sprawnie i bezawaryjnie. Stąd musi być wykonana starannie, z dbałością o szczegóły konstrukcyjne.
Kanalizację można podzielić na sanitarne i deszczowe. Nawet jeśli odprowadzane są one do wspólnej sieci kanalizacyjnej (tzw. kanalizacja zbiorcza), na terenie nieruchomości istnieje oddzielna instalacja kanalizacji sanitarnej i oddzielna deszczowej.

Ścieki sanitarne zbierane są na terenie nieruchomości poprzez instalację kanalizacji wewnętrznej, a stamtąd odprowadzana do sieci kanalizacyjnej lub do przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba. Szamba, to zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków sanitarnych, głównie na obszarach nie objętych kanalizacją (ścieki ze zbiornika wywożone są okresowo na wyznaczone wylewiska lub do punktów zlewnych oczyszczalni ścieków za pomocą taboru asenizacyjnego), stosowane w budownictwie indywidualnym i letniskowym, na terenach ogródków działkowych, jako urządzenia zlewne. Zbiorniki można łączyć, co umożliwia obsługę kilku budynków .

Oczyszczalnia ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków znajdują zastosowanie na terenach nie uzbrojonych w kolektor sanitarny, na terenach o rozproszonej zabudowie, gdzie zastępują z powodzeniem tradycyjne szamba. Budowa oczyszczalni w wariatach najtańszych możliwa jest na działce o dobrych warunkach gruntowo-wodnych. Elementy oczyszczalni produkuje się przeważnie z wysoko zagęszczonego PE - polietylenu, co gwarantuje szczelność osadnika gnilnego. 

Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna, tlenowa lub beztlenowa, działająca na zasadzie drenażu rozsączającego lub złoża biologicznego, gdzie wstępne oczyszczanie ścieków odbywa się w osadniku gnilnym w procesie sedymentacji. Końcowy proces oczyszczania zachodzi w złożu filtracyjnym w gruncie (w obecności tlenu) . Przepustowość: 0,5-2,5 m3/dobę, to jest dla 4-25 osób.

 

HOME

Instalacje sanitarne i instalacje hydrauliczne Inpool. Firma projektuje, wykonuje i buduje instalacje sanitarne, instalacje kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie grzejnikowe i kominkowe, montuje piece Buderus i instalacje hydrauliczne, centralne odkurzacze, co.